Teterlīču ūdensdzirnavas, 1976,
Skultes pagasts
Teterlīču ūdensdzirnavas, [195-],
Skultes pagasts