Jūrmala. Bulduru Kazino, [193-],
Jūrmala
Jelgava. Kolāža, [191-],
Jelgava