Ķemeri. Ozolu parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeru viesnīca, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Mīlestības ozols, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Mīlas saliņa, 1938,
Jūrmala
Kārlis Žukovskis, 1938,
Jūrmala
Olga Veidemane, 1940,
Jūrmala
Ķemeri. Parks, 1937,
Jūrmala