Krāslavas Latviešu biedrība, 192-,
Krāslavas pilsēta