Jūrmala. Pasts-automāts, 1973-12-04,
Jūrmala
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala
Jauniešu grupa dārzā, [1948?],
Jūrmala
Jaunietes dārzā, [1948?],
Jūrmala