Bērnu kolonija "Rūķīši", [193-],
Saulkrastu pilsēta