Nīcas pamatskola, [193-],
Nīcas pagasts
Nīcas skolu ēka, [192-],
Nīcas pagasts