Neatpazītu sieviešu portrets, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Alturpē", 1955,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Kulšana "Klāvos", 1954,
Nīkrāces pagasts
Vircavas pagasts. Kulšanas talka, [19--],
Vircavas pagasts
Lokomobīle un kuļmašīna, [1935?],
Vijciema pagasts
Kulšanas talka, [193-],
Stāmerienas pagasts
Labības kulšana, 1937-08-21,
Burtnieku pagasts
Kulšanas talka, 1950-1956,
Lazdukalna pagasts