Valtaiķi, [192-],
Laidu pagasts
Valtaiķu luterāņu baznīca, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu luterāņu baznīca, [193-],
Laidu pagasts
Valtaiķu luterāņu baznīca , 1980,
Laidu pagasts