Amata. Krasts pie Kārļu spēkstacijas, [192-],
Drabešu pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas būvlaukums, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas būvlaukums, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas būvlaukums, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas celtniecība, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas paju īpašnieki, [192-],
Straupes pagasts
Braslas spēkstacijas aizdambējums, [193-],
Straupes pagasts
Aiviekste pie spēkstacijas "Aiviekste", [193-],
Kalsnavas pagasts