Liepāja. Parādes gājiens, [192-],
Liepāja
Liepāja. Svinīgs pasākums, [19--],
Liepāja
Liepāja, [193-],
Liepāja
Liepāja. Sv. Annas baznīca, [191-],
Liepāja
Liepājas jūrmala. Moli, [192-],
Liepāja