Pie pieminekļa Karostā, [197-],
Liepāja
Liepāja. Peldu iestāde, [193-],
Liepāja
Liepājas pilsētas parks, [193-],
Liepāja