Ogre pie Lubejas, [193-],
Liezēres pagasts
Krustpils. Ceļš gar pili, [193-],
Jēkabpils
Rauna. Pilsdrupas, [1930?],
Raunas pagasts
Puikas kokā, 1926,
Rīga
Smiltene, [19--],
Smiltenes pilsēta
Ziemas ainava, [19--]
Strenču apkārtnes ainava, 1927-03,
Strenču novads
Rīga. Osta, [193-?],
Rīga
Vaiņoda. Vaiņodas aleja, 1929-01,
Vaiņodes pagasts
Karavīri, [19--]
Rīga ziemā, [193-],
Rīga
Rīga. Apstādījumi, [193-?],
Rīga