Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2010-01,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi" aleja, 2010-01,
Jaunsvirlaukas pagasts
Lauku tehnika Burtnieku sovhozā, 1963,
Burtnieku pagasts
Lauku tehnika Burtnieku sovhozā, 1963,
Burtnieku pagasts
Cēsu Jaunā pils 1930.-tie gadi, [193-],
Cēsu pilsēta
Strenči. Bērzu birzs Strenču apkārtnē, [193-],
Strenču pilsēta
Skats pie Strenčiem, [193-],
Strenču pilsēta
Ziemas prieki Tukumā, 1937,
Tukuma novads