Kāzas Latgalē Balvu pusē, 1963,
Balvu pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [196-],
Andrupenes pagasts
Šķaune. Skolotāja Anna Lībiņa, [196-],
Šķaunes pagasts
Neatpazīta kavalērista un zirga portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Sigulda, [195-],
Siguldas pagasts
Jeļena Laksa, [19--],
Rīga