Ovišu radiopeilēšanas stacija, [1932],
Tārgales pagasts
Ovišu radiopeilēšanas stacija, [1932],
Tārgales pagasts
Ovišu radiopeilēšanas stacijas komanda, [1932],
Tārgales pagasts
Karavīri ar radio raidītājiem, [193-],
Ludzas novads