Tāšu Padures muižas pils, [1940],
Kalvenes pagasts
Tāšu Padures muižas pils, [194-],
Kalvenes pagasts