Briņķu muiža. Muižnieku kapliča, [1937],
Nīkrāces pagasts
Briņķu muiža, [190-],
Nīkrāces pagasts
Briņķu muiža, [190-],
Nīkrāces pagasts