Kosas pareizticīgo baznīca, [197-],
Skujenes pagasts