Talsu pilsētas pamatskola, 1927,
Talsu pilsēta
Talsu pilsētas pamatskolas audzēkņi, 1926-02-27,
Talsu pilsēta
Talsi. Pilsētas pamatskolas audzēknes, 1926-02-27,
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, [194-],
Talsu pilsēta
Iesvētības, 1941,
Talsu pilsēta
Anna Sakse, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Ārija Elksne, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Arnolds Auziņš, 1972,
Talsu pilsēta
Milda Losberga un Anna Sakse, 1964-10-07,
Talsu pilsēta
Bērni palīdz pārvest grāmatas, [197-],
Talsu pilsēta
Vitauts Ļūdēns, 1973,
Talsu pilsēta
Talsu apriņķa pamatskolas absolventi, 1929-06-01,
Talsu pilsēta