Blusumuižas pils, 1970,
Cēsu pilsēta
Blusumuižas kalpu māja, 1980,
Cēsu pilsēta
Blusumuižas klētis, 1970,
Cēsu pilsēta