Raunas brīvības piemineklis, [193-],
Raunas pagasts
Rūjiena. Piemineklis "Madonna Orans", [198-],
Rūjienas pilsēta
Rūjienas pilsētas centrs 1960. gados, [196-],
Rūjienas pilsēta