Ērgļu aptiekas zāļu etiķete, 1938,
Limbažu pilsēta