Jaunpiebalga. Pasta nams, [192-],
Jaunpiebalgas pagasts
Gulbene. Pasta un telegrāfa ēka, [191-],
Gulbenes pilsēta
Stāmerienas pasta un telegrāfa kantoris, 1930,
Stāmerienas pagasts
Gulbene, [192-],
Gulbenes pilsēta
Gulbene, [192-],
Gulbenes pilsēta
Reņģes pasta ēka, [193-],
Rubas pagasts
Pampāļu pasta ēka, 1932,
Pampāļu pagasts
Smiltene. Pasts, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Madonas pasts, [193-?],
Madonas pilsēta
Smiltene. Pasts, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Gulbenes pasta ēka, [191-?],
Gulbenes pilsēta
Saldus pasta ēka, [193-],
Saldus pilsēta
Saldus pasta ēka, [199-],
Saldus pilsēta
Saldus. Pasta ēka, 2010,
Saldus pilsēta
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 2010,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 2010,
Straupes pagasts
Lielstraupes zirgu pasta stacija, 2010,
Straupes pagasts