Zlēku muižas medību pils, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muižas kāpņu režģis, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muižas pils, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku luterāņu baznīca, 1979,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas parks, [200-],
Zlēku pagasts
Zlēku pagasta nams, [193-],
Zlēku pagasts
Zlēku astoņgadīgā skola. Pionieri, [197-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [193-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku tilta būvniecība, [197-],
Zlēku pagasts