Sanatorija Krāslavā, [193-],
Krāslavas pilsēta
Kalnamuižas sanatorija, [193-],
Tērvetes pagasts
Sveiciens no Tērvetes : Fotokolāža, [19--],
Tērvetes pagasts
Lielbātes Sanatorija, [192-],
Vaiņodes pagasts
Saulkalnes sanatorija, [192-],
Vaiņodes pagasts
Saulkalnes sanatorija, 1930,
Vaiņodes pagasts
Ogres īpatnējā sanatorija, [194-],
Ogres pilsēta
Lielbātes sanatorija, [192-],
Vaiņodes pagasts
Saulkalnes sanatorija, [193-],
Vaiņodes pagasts
Tērvetes sanatorija, [194-],
Tērvetes pagasts
Tērvetes sanatorija, [193-],
Tērvetes pagasts
L.S.K. Tērvetes sanatorija, [193-],
Tērvetes pagasts
Tērvetes sanatorija, [193-?],
Tērvetes pagasts
L.S.K. Tērvetes jaunā sanatorija, [193-],
Tērvetes pagasts
Krāslavas sanatorija, 1936-11-07,
Krāslavas pilsēta
Cēsis. Tuberkulozes sanatorija , 1959,
Cēsu pilsēta
"Saulkalne" Vaiņodē, [193-],
Vaiņodes pagasts