Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2008-06-03,
Degoles pagasts
Degoles pagasts. Mājas "Muižnieki", 2012-11-11,
Degoles pagasts
Alojas pagasta "Lojiņas", 1938,
Alojas pagasts
Dūņuleja. Mājas "Čulkstēni", [192-],
Klintaines pagasts
Taurenes pagasts. Lode, [197-],
Taurenes pagasts
Taurenes pagasts. Lode, [197-],
Taurenes pagasts
Rīga. Sužu muiža, [193-],
Rīga
Striķu muižas saimniecības ēkas, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēkas, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēka, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēka, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Variebas muižas saimniecības ēka, 2007-05-06,
Vānes pagasts
Spāru svētki, [193-]
Kaltene. Mājas "Burliņi", 1937,
Rojas pagasts
Vidzemes ainava, [197-]
Lieldzeldas muižas kūts, [197-],
Nīkrāces pagasts