Senču klēts pie Strenčiem, [193-],
Strenču novads
Alojas Stakenberga muižas ēka, 2017-05-21,
Alojas pagasts
Alojas Stakenberga muižas klēts, 2017-05-21,
Alojas pagasts
Aloja. Sena Alojas muižas ēka, 2017-05-21,
Alojas pilsēta
Zaubes pagasts. Mājas "Tītēni", [19--],
Zaubes pagasts
Kūts celtniecība Liepupē, 1928,
Liepupes pagasts
Jaunaiskrogs. "Vīksnu" mājas, 1988,
Blomes pagasts