"Ķiermeļu" sētas kūts, 2016,
Mazzalves pagasts
Brizules muiža, [19--],
Sēmes pagasts
Siena vešana uz kūtsaugšu, [196-?],
Daugavpils novads
Kulšanas darbi, [193-?],
Jaunpils pagasts
Kulšanas darbi, 1937,
Jaunpils pagasts
Gatartas muiža. Klēts, [200-],
Drustu pagasts