Raiskuma mežsaimniecības skolas izlaidums, 1928-1929,
Raiskuma pagasts
Skolas izlaidums Cērē, 1965,
Cēres pagasts
Izlaidums Zemītes pamatskolā, [196-?],
Zemītes pagasts
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts
Rubenes astoņgadīgā skola, [196-],
Rubenes pagasts