Skolēni ar skolotājiem mežmalā, [192-?],
Mazsalacas novads
Slavītu skola, 1930-1940,
Lazdukalna pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, [193-?],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1934-1935,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts