Bejas pamatskolas skolotāju personāls, [19--],
Jaunalūksnes pagasts
Alšvangas pamatskolas skolotāji, 1928-05,
Alsungas novads
Vestienas I pakāpes pamatskola, 1940,
Vestienas pagasts
Vestienas pamatskola, 1938,
Vestienas pagasts
Vestienas II pakāpes pamatskola, 1948,
Vestienas pagasts
Vestienas II pakāpes pamatskola, 1947,
Vestienas pagasts
Vestienas II pakāpes pamatskola, [19--],
Vestienas pagasts