Limbaži. Vecā pareizticīgo baznīca, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Sv. Jāņa luterāņu baznīca, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Sv. Jāņa luterāņu baznīca, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Priežkalniņš, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Priežkalniņš, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbažu pilsdrupas, [192-],
Limbažu pilsēta