Kombuļu pagasts. Ašaru ezers , [193-?],
Kombuļu pagasts
Kombuļu Sv. Jāzepa katoļu baznīca, [193-?],
Kombuļu pagasts
Kombuļu Sv. Jāzepa katoļu baznīca, [193-?],
Kombuļu pagasts
Kombuļu pagasts. Zirga pajūgs, 1932,
Kombuļu pagasts
Kombuļu pagasts. Kombuļu muiža, 1932,
Kombuļu pagasts
Kombuļu pagasts. Kombuļu muiža, 1933-09,
Kombuļu pagasts
Kombuļu pagasts. Ašaru ezers, [193-?],
Kombuļu pagasts
Saules kalns Kombuļu pagastā, [193-],
Kombuļu pagasts
Ašaru ezers pie Krāslavas, [193-],
Kombuļu pagasts
Asarezers Krāslavā, [192-],
Kombuļu pagasts