Matrožu grupa Liepājā, 1927-05-03,
Liepāja
Ventspils osta, 1918,
Ventspils
Flotes kapteinis Mālders, [192-],
Ventspils