Jaunpils lopkopības skola, [193-],
Jaunpils pagasts
Jaunpils lopkopības skolas audzēkne, 1937,
Jaunpils pagasts
Jaunpils muiža. Praktikantu grupa, [193-],
Jaunpils pagasts
Jaunpils muiža. Praktikantu grupa, [193-],
Jaunpils pagasts