Sena ēka Šķaunes ciema centrā, 1980,
Šķaunes pagasts
Landskoronas Romas katoļu baznīca, 1980,
Šķaunes pagasts
Šķaunes pagasts. Timaņu pamatskola, [195-],
Šķaunes pagasts
Šķaune. Anna Lībiņa, [196-],
Šķaunes pagasts
Dagdas novada Šķaunes pamatskola, 1951,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa, 1951,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa ar skolnieci, 1953,
Šķaunes pagasts
Skolotāja Anna Lībiņa un Anna Nartiša, [195-],
Šķaunes pagasts
Šķaune. Skolotāja Anna Lībiņa, [196-],
Šķaunes pagasts