Trikāta ziemā, [192-?],
Trikātas pagasts
Dundaga, [193-?],
Dundagas pagasts
Lazdona, [193-],
Lazdonas pagasts
Dagdas pagasts. Ciems ziemā, [193-],
Dagdas pagasts
Višķu miests. Kopskats no kalna, 1927,
Višķu pagasts
Madliena, [191-?],
Madlienas pagasts
Madlienas luterāņu baznīca, 1939,
Madlienas pagasts
Koknese, [190-?],
Kokneses pagasts
Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Nīgrandes pārceltuve, [192-],
Nīgrandes pagasts
Gaujiena. Koka tilts pār Gauju, [193-],
Gaujienas pagasts
Gaujiena. Koka tilts pār Gauju, [193-],
Gaujienas pagasts
Rauna, [193-],
Raunas pagasts
Rauna, [193-],
Raunas pagasts