Lāzberģa muižas pils, [193-?],
Jaunalūksnes pagasts
Lāzberģa pils drupas, 2010,
Jaunalūksnes pagasts
Lāzberģa muižas pils drupas, 2000,
Jaunalūksnes pagasts
Ceļš uz Kolberģi, [193-],
Jaunalūksnes pagasts
Lāzberģa pils drupas, [198-],
Jaunalūksnes pagasts
Lāzberģa pils drupas, [198-],
Jaunalūksnes pagasts
Neatpazīti karavīri atpūtā, [19--],
Jaunalūksnes pagasts
Upenieku ģimene, [1910?],
Jaunalūksnes pagasts
Bejas aizsargu vienība, 193-,
Jaunalūksnes pagasts
Bejas aizsargi, 193-,
Jaunalūksnes pagasts
Bejas muižas apkārtne pirms 2. pasaules kara, [193-],
Jaunalūksnes pagasts
Bejas muiža, 1909-10-05,
Jaunalūksnes pagasts
Zvirgzdiņu ģimene, 1936,
Alūksnes pilsēta
Bejas pamatskolas skolotāju personāls, [19--],
Jaunalūksnes pagasts