Istaba Jaunaglonā, [192-?],
Aglonas novads
Svitenes muižas durvis, [195-?],
Svitenes pagasts
Rīga. Ēka Maskavas ielā 92, 1974-04-20,
Rīga
Bauska. Pie nama Rīgas ielā 40, [195-],
Bauskas pilsēta
Mazirbe. Ēkas durvju fragments, 1943-09-12,
Kolkas pagasts
Košrags. Ēkas fragments, 1943-09-11,
Kolkas pagasts