Bauska. Pie nama Rīgas ielā 40, [195-],
Bauskas pilsēta