Eola templis Alūksnes pils parkā, 2010,
Alūksnes pilsēta
Alūksnes pils parks. Eola templis, 2010,
Alūksnes pilsēta
Eola templis Alūksnes pils parkā, [192-],
Alūksnes pilsēta
Eola templis Alūksnes pils parkā, [1934],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Fotokolāža, [191-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne, [192-],
Alūksnes pilsēta
Tempļa kalns Alūksnē, [191-],
Alūksnes pilsēta