Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Apustuļa figūra, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts