Grupas portrets, [19--]
Grupas portrets, [19--]
Nīgrandes pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Grupas portrets, [193-],
Nīkrāces pagasts
Grupas portrets, [194-]
Kārlis un Līze Jansoni kāzu dienā, [193-],
Skrundas novads
Rīga. Arkādijas dārzs, 1922-06-11,
Rīga
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 1958,
Nīkrāces pagasts
Vaiņode. Emīlija Mozrima ar bērniem, [195-],
Vaiņodes pagasts
Strenči. Līdumu līšana, [193-],
Strenču pilsēta
Ekskursija uz Aglonu, 1931-05-14,
Aglonas pagasts