Kāzas Tēcēnu skolā, [19--],
Naukšēnu novads
Grupa pie lokomobīles, 1937-09-22,
Dundagas novads
Vasaras svētki "Brūkšos", 1938,
Matīšu pagasts