Staburaga akmens sols, 1956,
Staburaga pagasts
Vaivodu ģimenes portrets dārzā, 1962,
Lazdukalna pagasts
Pie Pērses udenskrituma, 1938,
Pļaviņu pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Valmiera. "Baltijas ceļš", 1989-08-23,
Valmiera