Tukums. Raiņa sagaidīšana Tukumā, 1929-07-18,
Tukuma pilsēta
Kuldīga. Bērns. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Bērns. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Komunistiskā sestdienas talka, 1981-04-18,
Kuldīgas pilsēta
Bērnības svētki Cēsīs, [1971?],
Cēsu pilsēta
Bauskas pilsētas bērnudārza grupiņa, [194-],
Bauskas pilsēta
Skolēni ar vecākiem pie skolas, [195-],
Asūnes pagasts
Vērmahta karavīrs ar bērniem, 1941,
Talsu pilsēta