Jaunsvirlaukas pagasts. Liepa, 2012-08,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Gulbis Svitenes upē, 2014-05-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Jānumu mājas, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Zirga pajūgā ar Rīgas radiem, 1977-08-28,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas septiņgadīgās skolas skolēni, [197-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 1998-09,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Melderi", 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts, 2003,
Jaunsvirlaukas pagasts