Baļķu izvilkšana no cirsmas, [196-?],
Plāņu pagasts
Rojas upe, 1948,
Rojas novads
Goda sardze un orķestris, 1935-12,
Rīga
Roja. Mazbānīša tilts, 1948,
Rojas novads
Vecapguldes (Ānbones, Abgulde) muiža, [197-?],
Naudītes pagasts
Nezināmas skolas ēka ziemā, [19--],
Tirzas pagasts
Aknīstes luterāņu baznīca, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Pie Aknīstes luterāņu baznīcas, [198-?],
Aknīstes pilsēta
Tukuma pilsētas skolnieki uz ezera, [190-],
Tukuma pilsēta
Zantes pils ziemā, 1934,
Zantes pagasts