Viesīte. "Lejasstauģu" mājas, 1930,
Viesītes novads
Viesīte. "Lejasstauģu" mājas, [19--],
Viesītes novads
Seces mācītājmuiža, [191-?],
Seces pagasts
Sunākstes mācītājmuižas parks, 1917-1918,
Sunākstes pagasts
Sunākste. "Plocānu" mājas, 1915-1916,
Sunākstes pagasts
Sunākste. "Orļu" mājas, 1916-1917,
Sunākstes pagasts
Sunākste. Smēde ziemā, [193-],
Sunākstes pagasts
Sunākste. "Majoru" mājas ziemā, 1917-1918,
Sunākstes pagasts
Sunākste ziemā, 1916-1917,
Sunākstes pagasts
Bauska. Skats no Pilskalna, [194-],
Bauskas pilsēta
Lielapguldes muiža, [193-?],
Naudītes pagasts
Lielapguldes muižas pils , [193-?],
Naudītes pagasts
Vecauces muižas pils, [195-],
Auces pilsēta
Strenči. Rīgas iela, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Māja Rīgas ielā 8, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču virsmežniecība, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Valkas iela, [192-?],
Strenču pilsēta